Úřad průmyslového vlastnictví

Kanada se stala dalším členem Haagské unie


S účinností od 5. listopadu 2018 vstoupil v Kanadě v platnost Ženevský akt Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů. Kanadská vláda uložila ratifikační listiny dne 16. července 2018 a stala se tak 55. smluvní stranou Ženevského aktu Haagské dohody a 69. členem Haagské unie.

Přihlašovatelé z České republiky mohou využívat Haagský systém pro mezinárodní zápis průmyslových vzorů, spravovaný Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO), na základě členství ČR v Evropské unii, která je od roku 2008 smluvní stranou Ženevského aktu Haagské dohody.

Bližší informace lze nalézt ve zprávě WIPO na těchto internetových stránkách:

New Designation Available: Canada

Canada Joins the Hague System

www.wipo.int


Seznam všech smluvních stran Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů

Oficiální znění Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů včetně dalších souvisejících předpisů

Neoficiální překlad Ženevského aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů do českého jazyka