Úřad průmyslového vlastnictví

Kambodža se připojuje k DesignView


Nově jsou v databázi Designview přístupné průmyslové vzory Kambodžského patentového úřadu (MIH).

Integrace BruIPO je konkrétním výsledkem spolupráce EUIPO a mezinárodních partnerů.

V databázi DesignView je tak v současnosti, včetně MIH, 68 úřadů poskytujících svá data. Přidáním téměř 693 kambodžských průmyslových vzorů obsahuje Designview více než 14,5  milionů průmyslových vzorů.

Od 19. 11. 2012, kdy byla databáze DesignView spuštěna, zde bylo provedeno více než 4,4 miliony rešerší návštěvníky ze 169 různých zemí, přičemž nejčastějšími návštěvníky jsou uživatelé z Velké Británie, Německa a Číny.

Více informací najdete na www.tmdn.org a  www.euipoeuf.eu