Úřad průmyslového vlastnictví

Instrukce předsedy ÚPV: Standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení a přihlášky užitného vzoru


Dnem 1. října 2020 nabývá účinnosti Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (pdf, 175 kB), kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin, přihlášky užitného vzoru a překladu evropské patentové přihlášky a evropského patentu s účinky pro Českou republiku.

Ustanovení této Instrukce se vztahují jen na přihlášky, žádosti a překlady, které budou Úřadu předloženy po nabytí její účinnosti.