Úřad průmyslového vlastnictví

Observatoř EUIPO: Kvalitativní studie o rizicích, která představují padělky pro spotřebitele


Dne 10.6.2019 zveřejnilo Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (Observatoř) na svých stránkách zprávu nazvanou „Kvalitativní studie o rizicích, která představují padělky pro spotřebitele“. Tato zpráva je první zprávou zkoumající typ rizik z hlediska porušování práv duševního vlastnictví a zároveň z hlediska nesouladu se zdravím a bezpečnostními požadavky. Zpráva je prvním krokem ke zvýšení povědomí o fenoménu organizovaného zločinu, který prodává padělky, jež mohou představovat nebezpečí pro zdraví a bezpečnost občanů EU.

Celá studie