Úřad průmyslového vlastnictví

EUIPO: Zpráva o porušování práv duševního vlastnictví z roku 2019


V EU dochází každý rok v důsledku padělání v 11 klíčových hospodářských odvětvích ke ztrátám ve výši až 1,621 bilionu korun. Tyto ztráty odpovídají 7,4 % veškerých prodejů v celé EU ve zkoumaných odvětvích. V České republice podle odhadů ve zkoumaných 11 odvětvích dochází každoročně ke ztrátám ve výši 16,16 miliardy korun.
Ušlé tržby v České republice podle odhadů v těchto 11 odvětvích představují 8,2 % všech prodejů.

Shrnutí

Celá zpráva