Úřad průmyslového vlastnictví

Varování: Falešné rozhodnutí EUIPO


Úřad průmyslového vlastnictví upozorňuje přihlašovatele, vlastníky průmyslových práv a jejich zástupce na nové podvodné rozhodnutí, které Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v posledních týdnech nahlásili jeho uživatelé.

Podvodný dokument má formu falešného rozhodnutí EUIPO a jeho modus operandi je velmi podobný podvodům, které nedávno oznámily národní úřady průmyslového vlastnictví Německa (DPMA), Itálie (UIBM) a Španělska (OEPM). Anonymní příklady těchto čtyř falešných rozhodnutí byly zahrnuty do seznamu falešných faktur, který je možné nalézt na webových stránkách EUIPO.

Nejvýznamnějšími rysy nového falešného rozhodnutí jsou použití loga, názvu, zkratky a hlavičkového papíru EUIPO. Rozhodnutí je uživatelům zasláno ze španělského Madridu a zahrnuje požadavek na převod „registračního poplatku“ na polský bankovní účet s IBAN předponou PL.

Další informace o tomto podvodu, naleznete na webových stránkách EUIPO, v sekci novinek.

EUIPO v současné době podniká proti podvodníkům příslušné právní kroky.

Aby varovalo co nejvíce uživatelů, zahájilo EUIPO též robustní mediální kampaň na sociálních sítích (Twitter, LinkedIn a Facebook).

EUIPO by velmi ocenilo, kdyby přihlašovatelé, vlastníci průmyslových práv či jejich zástupci, v případě, že obdrží takové falešné rozhodnutí, informovali o této skutečnosti EUIPO buď přímo na adrese: info@euipo.europa.eu nebo EUIPO informovali prostřednictvím svých národních úřadů.