Úřad průmyslového vlastnictví

EPO - Výroční zpráva 2018


Evropský patentový úřad (EPO) zveřejnil výroční zprávu za rok 2018. EPO v loňském roce obdržel přes 174 000 patentových přihlášek, což je nárůst o 4,6 % oproti roku 2017. Téměř polovina přihlášek je z Evropy. Počet přihlášek z České Republiky stoupl o 17,5 %.


Video: EPO Annual Report 2018 

Annual Report 2018