Úřad průmyslového vlastnictví

Dotazníky WIPO - WIPO Global Databases


WIPO právě provádí průzkum spokojenosti uživatelů s jeho globálními databázemi. Za tímto účelem se na všechny uživatele obrací s prosbou o vyplnění krátkých, cca 2 min., dotazníků:

PATENTSCOPE

The Global Brand Database

The Global Design Database

Průzkum bude trvat do 31. října 2019.

 

WIPO všem zájemcům nabízí možnost zdarma se zúčastnit níže uvedených webinářů: 

PATENTSCOPE Webinars

Global Brand Database Webinars

Global Design Database Webinars