Úřad průmyslového vlastnictví

4.12. - Tisková konference: Drží naši podnikatelé ve výzkumu a inovacích krok se světem?


4. 12. 2018 se v Asociaci malých a středních podniků (AMSP) uskutečnila tisková konference k tématu "Drží naši podnikatelé ve výzkumu a inovacích krok se světem?".

Na tiskové konferenci vystoupil i předseda Úřadu průmyslového vlastnictví  J. Kratochvíl s informacemi o aktivitě českých přihlašovatelů v oblasti patentů a jejím srovnání s jinými zeměmi. Dalšími mluvčími byli předseda AMSP a místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace K. Havlíček a L. Dvořák z České spořitelny.

Tisková zpráva (pdf, 400 kB)
Podrobná analýza problematiky (pdf, 352 kB)