Úřad průmyslového vlastnictví

Novela zákona o ochranných známkách


Senát Parlamentu České republiky dne 15. listopadu 2018 schválil novelu zákona o ochranných známkách, kterou zpracoval Úřad průmyslového vlastnictví.

Nová úprava zjednodušuje správu a zápis ochranných známek. Nově půjde přihlašovat i netradiční známky, například zvukové, pohybové, multimediální či holografické.

Tisková zpráva (pdf, 124 kB)