Úřad průmyslového vlastnictví

29.5. - Seminář: Ochranné známky - první zkušenosti s aplikací zákona po velké novele


Seminář přináší podrobný výklad zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména se zaměřením na změny, které přinesla rozsáhlá novela zákona od 1. 1. 2019. Cílem semináře je zprostředkovat poznatky v této oblasti nabyté za účinnosti nové právní úpravy a také upozornit na výkladové nejasnosti, které praxe přináší. Seminář volně navazuje na výklad novely známkového zákona z ledna 2019. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Seminář je určen advokátům, patentovým zástupcům, firemním právníkům, stávajícím vlastníkům ochranných známek i potencionálním přihlašovatelům nebo zájemcům o registraci ochranných známek.

--Kdy: 29. 5. 2019 od 9,00 hodin
--Kde: budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Program a přihláška (pdf, 62 kB)