Úřad průmyslového vlastnictví

27.5. - Seminář: Novinky a aktuální témata v evropském patentovém právu


Český svaz vynálezců a zlepšovatelů si Vás v rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví dovoluje pozvat k účasti na semináři "Novinky a aktuální témata v evropském patentovém právu"

Seminář je určen zejména evropským patentovým zástupcům a uchazečům o evropskou kvalifikační zkoušku (EQE). Některé aspekty semináře jsou však využitelné i pro českou patentovou praxi. Seminář reflektuje aktuální vývoj rozhodovací praxe EPO s nejnovějšími stěžejními rozhodnutími stížnostních senátů EPO.

-- Kdy: 27. 5. 2019 od 10,00 hodin
-- Kde: Úřad průmyslového vlastnictví - Kongresový sál

Více informací (pdf, 305 kB)
Přihláška (docx, 14 kB)