Úřad průmyslového vlastnictví

24.10. - Konference: Boj proti padělkům


Jednodenní konference připravená Licensing Executives Society (LES) Česká republika a Slovensko ve spolupráci
s Technologickým centrem AV ČR a EEN ČR seznámí účastníky s mnohotvarou a aktuální problematikou ochrany proti padělání výrobků.

Referáty sedmi kvalifikovaných lektorů budou věnovány právním aspektům spojeným s paděláním zboží, postupům Celní správy ČR v boji padělkům, způsobům posuzování originality módního zboží a novým analytickým technikám, jež mohou při odhalování padělků napomáhat. Dva příspěvky v rámci programu rovněž přiblíží firemní zkušenosti a praxi při ochraně proti padělatelům a imitátorům různých výrobků. Konference je určena především pro firemní manažery, inovátory a zájemce o otázky ochrany duševního vlastnictví všeobecně.

--Termín: 24. 10. 2019 od 9,00 hodin
--Místo konání: Technologické centrum AV ČR

Program a přihláška na konferenci (pdf, 482 kB)