Úřad průmyslového vlastnictví

Společná zpráva OECD a EUIPO: Zneužití kontejnerové námořní dopravy v celosvětovém obchodu s padělky


Na stránkách Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) byla zveřejněna společná studie OECD a Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) o zneužití kontejnerové námořní dopravy v celosvětovém obchodu s padělky .
Shrnutí

Celá zpráva