Úřad průmyslového vlastnictví

Smlouvy


Úřad průmyslového vlastnictví zveřejňuje v registru smluv https://smlouvy.gov.cz/ od 1. července 2016 všechny smlouvy s celkovou hodnotou přesahující 50 000 Kč v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Úřad průmyslového vlastnictví na svém profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/UPV zveřejňoval od 5. března 2015 do 30. června 2016 všechny smlouvy s předmětem plnění přesahujícím 50 000 Kč.

Pod odkazem „Seznam uzavřených zadávacích postupů“ je zapotřebí rozkliknout "Detail" zadávacího postupu a následně "Výsledek zadávacího postupu", kde jsou uvedeny základní informace spolu se skenem smlouvy.

Smlouvy uzavřené od 5. března 2015 do 30. června 2016 v návaznosti na veřejnou zakázku realizovanou na elektronickém tržišti jsou dostupné na elektronickém tržišti https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZadavatel=Z00000010.

Po rozkliknutí příslušného řádku v levém sloupci označeném symbolem „Id“ se objeví základní informace o zakázce spolu se skenem smlouvy.

Datum poslední aktualizace – 29.06.2017 12:45