Úřad průmyslového vlastnictví

Žádost o výpis z rejstříku v elektronické podobě


Formulář slouží k žádosti o výpis z rejstříku vybraného průmyslového práva. Výpis je poskytován v elektronické podobě a opatřen elektronickým podpisem.

Postup zpracování žádosti:

  1. Vyplnění elektronické žádosti o výpis.
  2. Zaslání elektronické informace o výši a způsobu platby na uvedenou e-mailovou adresu žadatele
  3. Po zaplacení správního poplatku odeslání výpisu na uvedenou e-mailovou adresu žadatele

Formulář žádosti o výpis z rejstříku

Datum poslední aktualizace – 23.04.2019 15:13