Úřad průmyslového vlastnictví

Informace pro plátce poštovní poukázkou


INFORMACE PRO PLÁTCE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ
NA ÚČET 3711-21526001/0710 POŠTOVNÍ POUKÁZKOU

(správní poplatky za řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví)

Poštovní poukázky A s předtiskem povinných údajů jsou k dispozici v podatelně ÚPV nebo Vám budou na žádost v přiměřeném množství zaslány.

Pro platby poštovními poukázkami A platí:
Plátce vyplňuje částku, variabilní symbol a odesilatele. Částka Kč se vyplňuje tak, že se uvede jedno rovnítko, za něj samotná částka bez mezer, a místo pro haléře se vyplňuje nulami. Před částku není dovoleno používání nul a svislých čar. Variabilní symbol se nedoplňuje nulami a zarovnává se vpravo. Česká pošta doporučuje vyplňovat údaje černou barvou.

Vzor vyplnění poštovní poukázky A

Příklad:
Správní poplatek ve výši 600,- Kč za žádost o převod přihlášky vynálezu PV 2007-319 na jiného přihlašovatele.
Do poštovní poukázky plátce doplní "částku Kč" (=600 00), "variabilní symbol" (12007319) a "odesilatele".

1) s předtiskem povinných údajů

2) bez předtisku (poukázky obdržíte na přepážkách České pošty)

 

Datum poslední aktualizace – 19.12.2017 10:39