Úřad průmyslového vlastnictví

Uvádění variabilních symbolů


VARIABILNÍ SYMBOLY A ČÍSLOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Variabilní symboly  pro úhradu poplatků za řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví jsou maximálně desetimístné.


První číslo variabilního symbolu je následující:

přihláška vynálezu: 1
přihláška užitného vzoru: 6
přihláška průmyslového vzoru: 7
přihláška ochranné známky: 3
přihláška označení původu: 8
mezinárodní přihláška podaná podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT): 5
přihláška topografie polovodičových výrobků: 4
žádost o udělení dodatkového ochranného osvědčení: 9
zveřejnění překladu evropského patentového spisu 2

Příklady:

přihláška vynálezu: 1 + ročník (čtyři místa) + číslo přihlášky
číslo spisu: variabilní symbol:
PV 2000-1 120001
PV 2000-1427 120001427
poplatek za udržování patentu v platnosti: číslo patentu
číslo patentu: variabilní symbol:
289326 289326
287000 287000
poplatek za žádosti k evropskému patentu a jeho udržování v platnosti: číslo patentu
číslo patentu: variabilní symbol:
1165489 1165489
1328015 1328015

přihláška užitného vzoru: 6 + ročník (čtyři místa) + číslo přihlášky
číslo spisu: variabilní symbol:
PUV 2007-18423 6200718423
PUV 2000-10856 6200010856
poplatek za prodloužení platnosti
zápisu užitného vzoru: 6 + číslo zápisu užitného vzoru
číslo zápisu: variabilní symbol:
3246 63246
7895 67895

přihláška průmyslového vzoru: 7 + ročník (čtyři místa) + číslo přihlášky
číslo spisu: variabilní symbol:
PVz 2008-37315 7200837315
PVz 2000-35894 7200035894
poplatek za prodloužení platnosti zápisu průmyslového vzoru:
číslo spisu: variabilní symbol:
27452 727452
25760 725760

přihláška ochranné známky: 3 + číslo přihlášky
(veškeré platby i k registrovaným ochranným známkám se platí
na variabilní symbol čísla spisu přihlášky)
číslo spisu: variabilní symbol:
O-141141 3141141
O-84257 384257
O-8516 38516

přihláška označení původu/zeměpisného označení:8 + ročník (čtyři místa) + číslo přihlášky
číslo spisu: variabilní symbol:
OP/ZO 2006-325 82006325

mezinárodní přihláška podaná podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT):
5 + ročník (čtyři místa) + číslo přihlášky
číslo spisu: variabilní symbol:
PCT/CZ2000/00049 5200049

přihláška topografie polovodičových výrobků: 4 + ročník (čtyři místa) + č. přihlášky
číslo spisu: variabilní symbol:
PTO 2000-8 420008

žádost o udělení dodatkového ochranného osvědčení: 9 + ročník (čtyři místa) + č. žádosti
číslo spisu: variabilní symbol:
SPC/CZ2001/28 9200128
SPC/CZ2002/35 9200235
poplatek za udržování dodatkového ochranného osvědčení v platnosti
číslo dodatkového osvědčení: variabilní symbol:
283018/2 2830182
289405/34 28940534
zveřejnění překladu evropského patentového spisu
číslo patentu: variabilní symbol:
EP 1444521 21444521

V případě, kdy je placeno za nově podanou přihlášku a není plátci známé číslo spisu přihlášky, hradí se poplatek pouze na první číslo variabilního symbolu dle typu přihlášky.V tomto případě je nutné, aby byl název účtu plátce shodný s názvem/jménem přihlašovatele/zástupce, aby bylo možné poplatek identifikovat.

Číslo variabilního symbolu je následující:

přihláška vynálezu: 1
přihláška užitného vzoru: 6
přihláška průmyslového vzoru: 7
přihláška ochranné známky: 3
přihláška označení původu/zeměpisného označení: 8
mezinárodní přihláška podaná podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT): 5
přihláška topografie polovodičových výrobků: 4
žádost o udělení dodatkového ochranného osvědčení: 9

 

Datum poslední aktualizace – 15.03.2019 10:19