Úřad průmyslového vlastnictví

Poplatky


Poplatky a úhrady lze rozdělit následovně:

  • poplatky za řízení před Úřadem a poplatky související (správní poplatky, udržovací poplatky, identifikace platby, účty Úřadu, základní informace)
  • poplatky za služby Úřadu (patentové a známkové rešerše, objednávky spisů)
  • úhrady nákladů (náklady vzniklé v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Datum poslední aktualizace – 19.12.2017 10:38