Úřad průmyslového vlastnictví

Žádosti o informace (Helpdesk)


Helpdesk představuje službu Úřadu, která elektronickou cestou (e-mail) poskytuje veřejnosti stručné základní informace z oblasti průmyslových práv.

e-mail:helpdesk@upv.cz

Datum poslední aktualizace – 04.04.2016 13:14