Úřad průmyslového vlastnictví

Upozorňování na lhůty


Upozornění ÚPV na novou službu veřejnosti

ÚPV oznamuje, že s cílem snížit administrativní zátěž a napomáhat přihlašovatelům a majitelům patentů, užitných vzorů a vlastníkům průmyslových vzorů a ochranných známek řádně udržovat svá práva v platnosti, a s cílem snížit negativní dopady zmeškání lhůt pro obnovu nebo prodloužení platnosti těchto práv, připravuje od roku 2009 zasílání elektronických upozornění na blížící se uplynutí lhůty

    • pro podání žádosti o obnovu doby ochrany jejich průmyslového vzoru
    • pro podání žádosti o obnovu zápisu jejich ochranné známky
    • pro podání žádosti o prodloužení platnosti zápisu jejich užitného vzoru
    • pro podání žádosti o úplný průzkum jejich přihlášky vynálezu
    • pro úhradu udržovacích poplatků za jejich patenty a evropské patenty.

Upozornění bude zasíláno zpravidla s měsíčním předstihem před uplynutím výše uvedených lhůt zástupcům, v případě nezastupovaných spisů přihlašovatelům/majitelům/vlastníkům, na jejich elektronickou adresu, kterou bude mít ÚPV k dispozici. Zájemce o zasílání upozornění žádáme, pokud tak již neučinili, o sdělení aktuální elektronické adresy včetně jména, příjmení, názvu firmy a adresy, a to na adresu: lhuty@upv.cz

Upozornění na uplynutí lhůt bude mít i v elektronické podobě pouze informativní charakter. Zaslání upozornění není zákonnou povinností, ÚPV neručí za důsledky případného nedoručení tohoto upozornění.

Tato služba není zpoplatněna.

Datum poslední aktualizace – 25.04.2017 09:45