Úřad průmyslového vlastnictví

Studovna


Základní služba, kterou Úřad prostřednictvím studovny pro veřejnost nabízí, je prezenční půjčování dokumentů. Návštěvník studovny zde má možnost vypůjčit si patentovou literaturu, a to hlavně úplné popisy nebo části národních a zahraničních udělených patentů, zveřejněných patentových přihlášek, zapsaných užitných a průmyslových vzorů, a samostatně v ní studovat. Zájemci mají rovněž k dispozici doprovodnou literaturu. Ta zahrnuje především Věstník Úřadu a věstníky patentových úřadů dalších zemí.

Při studiu patentových spisů mají uživatelé možnost používat roční seznamy udělených ochranných dokumentů na vynálezy, třídníky, seznamy jednotlivých vydání mezinárodního patentového třídění (dále MPT) aj. Pro lepší orientaci v průmyslově právních informacích je důležitá i nepatentová literatura, která zahrnuje odborná periodika, monografie, slovníky.

Datum poslední aktualizace – 12.11.2018 13:04