Úřad průmyslového vlastnictví

Rešerše na ochranné známky


Provádíme rešerše:

  • na slovní prvek
  • na obrazový prvek
  • na kombinované označení (slovo + obrázek)
  • na jméno majitele (i historického)
  • historické rešerše - vyhledávání OZ, které již zanikly a které nejsou součástí databáze platných OZ. Vyhledávání je prováděno ve Věstnících ÚPV z let 1868 – 1990. 

Používáme online databáze ochranných známek:

•   pro území ČR:
    - databázi ÚPV, která zahrnuje ochranné známky národní přihlášené v ÚPV, mezinárodní přihlášené u WIPO (s designací pro ČR a EU) a unijní u EUIPO.
•   mimo území ČR
   - volně přístupné známkové databáze jednotlivých patentových úřadů a organizací
   - databázi Tmview – databáze národních ochranných známek vybraných států
   - komerční databázi Corsearch Europe

Způsoby provedení rešerší

• na počkání v informačním středisku ÚPV

Informační středisko ochranných známek zpracovává na počkání ve studovně pro veřejnost pouze rešerše na slovní prvek ochranné známky a na majitele OZ, s platností na území ČR.

• na základě písemné objednávky

K podání objednávky lze využít objednávkový formulář. Písemnou objednávku rešerše lze podat osobně, poštou, faxem nebo e-mailem.

Termíny provedení rešerše se stanovují dohodou, max. však do 30 dnů. Pro rešerše na území ČR lze využít také expresní termíny, a to do 3 dnů (příplatek 50%) nebo do 24 hod. (příplatek 100%).

Výsledek rešerše

Výsledkem informativní rešerše zhotovené z elektronických podkladů, které byly k dispozici k datu provedení, je přehled dokumentů vyhledaných na základě údajů uvedených objednavatelem a průvodní dopis (obsahující přehled kladených rešeršních dotazů, použité informační zdroje a data jejich aktualizací).

Cena za zpracování rešerše

Zadavatel platí poplatek za zpracování každé rešerše a tiskové výstupy dle aktuálního ceníku. Poplatek je splatný po vypracování rešerše na fakturu, dobírku nebo v hotovosti (při osobním převzetí výsledku rešerše).

Datum poslední aktualizace – 12.11.2018 12:59