Úřad průmyslového vlastnictví

CETMOS


Státy Střední Evropy společně nabízí službu CETMOS. Tento region představuje atraktivní trh pro investory. Nicméně jednou z podmínek předcházející vstupu na trh je zabezpečení duševního vlastnictví investorů ve zmiňovaných státech. Rešerše na případnou kolizi se staršími právy je nutná.

CETMOS jednoduše řeší tento problém u ochranných známek tím, že nabízí rešerše ochranných známek v národních i mezinárodních databázích devíti států, Bulharska, Česka, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska a Slovinska a stejně tak i v databázi komunitárních ochranných známek platných na území Evropské unie. CETMOS představuje rychlou a cenově výhodnou službu zadatelnou pomocí jediné objednávky vztahující se na všechny účastnické státy.

Rešerše provádí úřady průmyslového vlastnictví zmiňovaných států za použití svých databází ochranných známek, tudíž jejich rešeršní výsledky vycházejí z aktuálního obsahu databází. Navíc se na tyto služby vztahují velmi přísná pravidla kontroly kvality a provádějí je odborníci se zkušenostmi s přihlašovacím řízením ochranných známek.

Objednávku služby lze zadat elektronicky na webové stránce www.cetmos.eu a výsledek je rovněž elektronicky zasílán zadavateli. Využívání elektronických komunikačních prostředků službu urychluje. Požadavek bývá splněn nejpozději během čtyř týdnů, ale často dříve. Rešeršní zpráva obsahuje starší ochranné známky, sestavené do oddělených tabulek podle států, které jsou identické nebo podobné ochranné známce, která je předmětem rešeršní objednávky. V rešeršní zprávě jsou uvedeny ty nejdůležitější informace týkající se starších ochranných známek, včetně jména a kontaktu na majitele takových ochranných známek.

Ačkoliv se při této službě používá jako komunikační jazyk angličtina, jsou na webové stránce CETMOS uvedeny detailní informace i v ostatních devíti jazycích, případně je lze získat přímo od participujících úřadů v národním jazyce toho kterého státu.

Rešeršní zprávu vypracovanou za použití služby CETMOS lze efektivně uplatnit rovněž při následně zahájeném jednání před úřadem. Před podáním přihlášky ochranné známky je vždy vhodné zjistit, zda se na známku nevztahuje nějaká ochrana. Pomocí služby CETMOS je snadné rozhodnout se, zda pro získání ochrany v daném regionu je vhodnější podat přihlášku ochranné známky národní, mezinárodní či komunitární cestou.

Využívání služby CETMOS nabízí významnou výhodu a bezpečnost při marketingovém plánování. Před uvedením nového produktu či služby na trh se vyplácí ujistit se, že tím neporušujete práva majitele starší ochranné známky. Rešeršní zpráva svou přehlednou strukturou a obsahem nabízí během krátké doby marketingovým odborníkům přesvědčivé odpovědi na tyto otázky.

Datum poslední aktualizace – 19.12.2017 10:35