Úřad průmyslového vlastnictví

Objednávky kopií dokumentů


Prodej kopií popisů vynálezů

Na základě písemné objednávky s uvedením čísla dokumentu státu publikace, a pokud možno hlavního zatřídění podle mezinárodního patentového třídění, se zhotovují kopie patentových dokumentů, a jsou zasílány uživateli. Kopie se zhotovují ze souborů patentových dokumentů, které jsou v ÚPV k dispozici. Cena zpracování na základě písemné objednávky zahrnuje náklady spojené s vyhledáním dokumentu (80,- Kč/spis) a náklady za jednu stránku kopie nebo tisku z volně dostupných databází na internetu prováděné pracovníkem ÚPV 2,- Kč, u oboustranného tisku se pak za list platí 3,- Kč. Vyhledání dokumentu na písemnou objednávku může být zpracováno i v expresním termínu do 24 hod, (v tomto případě je účtován příplatek 100 % dle platného ceníku (pdf, 95 kB)). K podání objednávky lze využít objednávkový formulář. Písemnou objednávku lze podat osobně, poštou, e-mailem či prostřednictvím datové schránky.

Document mime-type: application/pdf Objednávkový formulář (566 kB)
Document mime-type: application/msword Objednávkový formulář (25 kB)

Datum poslední aktualizace – 14.03.2019 10:07