Úřad průmyslového vlastnictví

Objednávky kopií dokumentů


Prodej kopií popisů vynálezů

Na základě písemné objednávky s uvedením čísla dokumentu státu publikace, a pokud možno hlavního zatřídění podle mezinárodního patentového třídění, se zhotovují kopie patentových dokumentů, a jsou zasílány uživateli. Kopie se zhotovují ze souboru patentových dokumentů, který je v ÚPV k dispozici. Cena zahrnuje náklady spojené s vyhledáním dokumentu (80,- Kč/spis) a náklady za jednu stránku kopie nebo tisku z volně dostupných databází na Internetu prováděné pracovníkem ÚPV 2,- Kč, u oboustranného tisku se pak za list platí 3,- Kč.

Datum poslední aktualizace – 17.01.2019 12:52