Úřad průmyslového vlastnictví

Specifikace činnosti střediska


Informace spojené s problematikou ochrany technických řešení či s řízením o přihláškách vynálezů a užitných vzorů, stejně jako informace spojené se známkoprávní problematikou, s řízením o přihláškách ochranných známek či zatřiďováním výrobků a služeb pro účely známkoprávního řízení Vám rádi poskytnou pracovníci informačního střediska.

Datum poslední aktualizace – 19.12.2017 10:36