Úřad průmyslového vlastnictví

Formuláře


PRAVIDLA PRO PODÁNÍ ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮ NA DATOVÝCH NOSIČÍCH (CD, DVD nebo USB flash disk )

Datový nosič musí obsahovat pouze jeden soubor formátu ZIP ve kterém jsou komprimovány jednotlivé soubory podávaných dokumentů. Tyto soubory mohou být ve formátu PDF, DOC, DOCX, RTF, TXT, HTML, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PNG, JPG, JPEG, TIFF, GIF, AVI, MPG, MPEG, MP3, MP4, ODT, ODS, ODP, ODG, ODC, ODI. Podání dále musí obsahovat seznam souborů, které jsou na datovém nosiči uložené.

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ PŘÍLOH FORMULÁŘŮ V APLIKACI PRO ELEKTRONICKÉ PODÁVÁNÍ

Pravidla pro přílohy jednotlivých formulářů jsou součástí nápovědy k příslušnému formuláři. Nápověda se zobrazí po kliknutí na tlačítko Nápověda v části formuláře "SEZNAM PŘÍLOH", případně v jiné části formuláře, kde je možné přílohu vložit.

PRAVIDLA PRO PŘIJATELNÉ FORMÁTY ELEKTRONICKÝCH SOUBORŮ PRO VYJÁDŘENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

viz https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky.html


Elektronické formuláře určené pro on-line podání (s elektronickým podpisem, přes datovou schránku i bez elektronického podpisu)


PDF formuláře - elektronicky vyplnitelné, bez možnosti online podání

Jedná se o formuláře ve formátu pdf, které lze elektronicky vyplnit a následně vytisknout. Formuláře lze ukládat včetně vyplněných dat. Formuláře nejsou určené pro on-line podání.

Úřad průmyslového vlastnictví oznamuje, že od pondělí 19. 3. 2018 0:00 dochází ke změně variabilního symbolu pro platby správních poplatků evropských patentů. Nově bude variabilní symbol tvořen číslicí 2 a číslem evropského patentu, které je shodné s číslem zveřejnění evropské patentové přihlášky, tzv. Publication No. (např. EP 1 444 521 má VS 21444521). Od uvedeného data bude systém pro automatické párování plateb předpokládat použití variabilního symbolu v tomto novém tvaru.

Tato změna se týká pouze správních poplatků pro EP (placených na účet 3711-21526001/0710), nikoliv udržovacích poplatků pro EP.

Datum poslední aktualizace – 21.03.2019 11:19