Úřad průmyslového vlastnictví

Doložka vykonatelnosti rozhodnutí EUIPO


Za Úřad průmyslového vlastnictví opatřuje vykonatelné rozhodnutí EUIPO doložkou vykonatelnosti vedoucí oddělení právního nebo jím pověřený zaměstnanec.
Doložka vykonatelnosti se vyznačuje na základě žádosti oprávněného účastníka, po prověření pravosti titulu.

Datum poslední aktualizace – 23.03.2016 11:24