Úřad průmyslového vlastnictví

Národní databáze


Databáze patentů a užitných vzorů:

  • Základní vyhledávání 
  • Pokročilé vyhledávání
  • Help (pdf, 150 kB)
    Než začnete provádět rešerše v databázi patentů a užitných vzorů, přečtěte si prosím pozorně následující informace. Tato databáze obsahuje přihlášky vynálezů zveřejněné od roku 1991, udělené patenty od č. 1, evropské patenty platné na území ČR a zapsané užitné vzory.

    Informace „Dotčeno změnou“ upozorňuje na skutečnost, že v dané věci probíhá správní řízení (např. vyřizování žádosti o převod), které může vést ke změně rejstříkových údajů.
    Bližší informace je možné získat z přehledu položek řízení, popřípadě o ně požádat Úřad průmyslového vlastnictví.
  • Přehled položek řízení

 

Datum poslední aktualizace – 27.05.2016 09:28