Úřad průmyslového vlastnictví

Databáze On-Line


Úřad průmyslového vlastnictví vytvořil v rámci své internetové prezentace odkazy na národní a zahraniční databáze průmyslově právních informací, v nichž je možné bezplatně provádět informativní rešerše.


Národní databáze:

Souhrnná  rešerše umožňuje provést dotaz nad všemi databázemi průmyslových práv, není tedy nutné vybírat konkrétní druh průmyslového práva a příslušné rešeršní rozhraní.

Tato databáze obsahuje přihlášky vynálezů zveřejněné od roku 1991, udělené patenty od č. 1, evropské patenty platné na území ČR a zapsané užitné vzory.

Tato databáze obsahuje české zapsané průmyslové vzory v rozsahu bibliografie a vyobrazení od č. zápisu 3500 a průmyslové vzory zapsané v EUIPO.

Tato databáze obsahuje ochranné známky přihlášené v ÚPV, WIPO (s designací pro ČR a EU) a EUIPO. Zejména data získávaná ze zahraničí mohou vykazovat jisté nepřesnosti, na jejichž odstraňování se průběžně pracuje. Platný seznam výrobků a služeb u národních ochranných známek (ÚPV) je v českém jazyce, uvedený anglický překlad může obsahovat určité odchylky. Pro vyhledávání podle kritéria "Seznam výrobků a služeb" se využívá pouze zdroj dat ÚPV.


Zahraniční databáze:

Odkazy na zahraniční databáze najdete v detailnějším přehledu databází k jednotlivým průmyslovým právům.

Datum poslední aktualizace – 12.11.2018 12:52