Úřad průmyslového vlastnictví

Služby úřadu


V sekci Služby úřadu najdete informace k elektronickému podávání přihlášek a žádostí, elektronicky vyplnitelné formuláře i formuláře pro ruční vyplnění, odkazy na národní a zahraniční online databáze,  podrobný přehled informačních služeb Úřadu a vzdělávacích programů a aktivit.

V této sekci jsou rovněž obsaženy informace o správních poplatcích, poplatcích za služby Úřadu průmyslového vlastnictví, jakož i sazebník úhrad v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Svoji spokojenost se službami Úřadu můžete ohodnotit prostřednictvím online dotazníku.

Datum poslední aktualizace – 25.04.2017 09:35