Úřad průmyslového vlastnictví

Příručka vynálezce


Úvod

Účelem této Příručky vynálezce je poskytnout Vám základního průvodce všemi klíčovými fázemi přeměny vynálezu v komerční produkt. Možná bychom měli říci klíčovými fázemi přeměny myšlenky v podnik, máme-li rozšířit definici „vynálezu” tak, aby zahrnovala nové postupy, obchodní metody, sociální interakce atd. Přestože vynálezy byly tradičně spojovány s vyráběnými produkty, nyní se věc chápe spíše tak, že nové bohatství vždy vytvářely převážně nové vědomosti nebo nové a originální využití stávajících vědomostí.

Ačkoli tuto příručku vydává Evropský patentový úřad, její obsah se netýká pouze otázek duševního vlastnictví (DV). DV je sice bezpochyby základem k úspěšnému využívání nových myšlenek, představuje však pouze jeden z několika důležitých aspektů inovace.

Vynálezy často nemají úspěch z důvodů, které nemají nic do činění s DV. Příklad: přihláška patentu přináší pouze nepatrnou výhodu, dá-li se na trhu předpokládat nízká poptávka po Vašem vynálezu, je-li jeho řešení nepraktické nebo nedá-li se vynález vyrábět za rozumnou cenu. Cílem této příručky je pomoci Vám vyvarovat se mnoha obvyklých chyb souvisejících s vynálezem, nikoli pouze chyb souvisejících s DV.

Snížení rizik a řízení nákladů

Existuje-li jedna jednoduchá věc, kterou si musí vynálezci zapamatovat, aby zvýšili své šance na úspěch na maximum, je to toto: musíte neustále snižovat rizika a řídit své náklady.

Každé nové obchodní podnikání s sebou nese riziko, ale u vynálezu to platí dvojnásob, protože nelze předvídat, jak si na trhu povede neznámý, nevyzkoušený výrobek. Jakkoli důkladný průzkum trhu se provádí, nikdo Vám nezaručí úspěch. Většina společností a investorů si je toho vědoma a to je hlavní důvod jejich neochoty vsázet na vynálezy. Vždy existují bezpečnější způsoby jak investovat peníze!

Toto riziko je převážně finanční, je tedy životně nezbytné řídit náklady. Je snadné vynaložit na vynález nadměrné množství finančních prostředků, neboť optimismus obvykle překoná opatrnost. Mnoho vynálezeckých projektů končí neúspěchem nikoli z toho důvodu, že by s vynálezem bylo cokoli špatně, ale protože bylo příliš mnoho peněz vynaloženo příliš brzy nebo špatným způsobem.

Jako vynálezce musíte být schopni prokázat, že jste udělali vše ve svých silách, abyste ze svého projektu vyloučili možná rizika. Nehovoříme pouze o rizicích pro Vás, ale rovněž o rizicích pro možné investory, nabyvatele licence a obchodní partnery. Jste-li schopni prokázat kladný postoj ke snižování rizik, je mnohem pravděpodobnější, že přitáhnete investice a získáte podporu.

Snižování rizik byste tedy měli považovat za důležitý faktor pro zvýšení šance vynálezu na úspěch – možná ještě důležitější, než je nabytí silných práv k DV!

Zpětná vazba

Uvítáme Vaše připomínky ohledně užitečnosti a přesnosti informací obsažených v této Příručce vynálezce. Pomůžete nám tak při zdokonalování příštích vydání. Své názory nám prosím zasílejte na adresu academy@epo.org.

Doufáme, že Vám bude tato příručka užitečná, a přejeme Vám i Vašemu vynálezu spoustu úspěchů.
 

Datum poslední aktualizace – 03.02.2012 11:24