Úřad průmyslového vlastnictví

Program spolupráce PPH mezi ÚPV a Čínským státním úřadem duševního vlastnictví (SIPO)


Úřad průmyslového vlastnictví uzavřel s Čínským státním úřadem duševního vlastnictví (SIPO) Společné prohlášení o spolupráci v oblasti PPH. Dne 1. ledna 2018 byl zahájen pilotní program PPH . Doba trvání pilotní programu PPH jsou 2 roky. Tato doba muže být v případě potřeby prodloužena.

Společné prohlášení (pdf, 822 kB)

Informace pro CZ přihlašovatele – řízení před SIPO

Řízení o přihláškách se žádostí o urychlení řízení na základě programu PPH před Čínským státním úřadem duševního vlastnictví (SIPO) a text žádosti o zařazení do programu PPH, pro české přihlašovatele, jsou popsány v pokynech.


Informace pro přihlašovatele z Číny – řízení před ÚPV

Pokyny pro čínské přihlašovatele: Procedures to file a request to the IPO CZ (pdf, 408 kB)
PPH Request Form (docx, 24 kB)
PCT-PPH Request Form (docx, 23 kB)
Pokyny v českém jazyce: Řízení o žádosti před ÚPV (pdf, 576 kB)

Další informace k tomuto projektu PPH a řízení jsou dostupné na webových stránkách JPO
 

Datum poslední aktualizace – 28.03.2018 12:00