Úřad průmyslového vlastnictví

Metodické pokyny – topografie


ČÁST D - TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ (pdf, 173 kB) )

Metodické pokyny nejsou právním předpisem, jde o text popisující doporučenou a zobecněnou metodiku postupu, nelze z nich vyvozovat jakékoli povinnosti ani oprávnění. Řízení před Úřadem probíhá podle platných právních předpisů.

Datum poslední aktualizace – 13.11.2018 09:20