Úřad průmyslového vlastnictví

Aktuální události


Návrh znění článků a prováděcího předpisu Stálého výboru pro právo ochranných známek, průmyslových vzorů a zeměpisných označení týkající se práva a praxe průmyslových vzorů

Stálý výbor pro právo ochranných známek, průmyslových vzorů a zeměpisných označení (dále jen "SCT") zahájil práci na harmonizaci práva a praxe průmyslových vzorů v roce 2005. Na svém dvacátém pátém zasedání, které se konalo v Ženevě od 28. března do 1. dubna 2011, požádal výbor sekretariát Světové organizace duševního vlastnictví (dále jen WIPO), aby připravil pracovní dokument týkající se práva a praxe průmyslových vzorů. Delegace byly současně požádány o intenzivní konzultaci s národními uživatelskými skupinami s cílem zjistit jejich názory a informovat o práci výboru.

Úřad průmyslového vlastnictví proto veřejnosti předkládá dva pracovní dokumenty SCT. První dokument obsahuje návrh článků o právu a praxi průmyslových vzorů a druhý dokument obsahuje návrh prováděcího předpisu, který dále rozpracovává některé detaily technické a administrativní povahy obsažené v řadě navržených článků. Oba dokumenty, mají vytvořit dynamický a pružný rámec pro další vývoj práva průmyslových vzorů tak, aby drželo krok s budoucími technologickými, socio-ekonomickými a kulturními změnami. Práce SCT směřuje k nalezení shody na mezinárodní smlouvě o právu průmyslových vzorů, obdobné Smlouvě o patentovém právu a Smlouvě o známkovém právu.

Pracovní překlady obou výše uvedených dokumentů jsou k dispozici zde (pdf, 152 kB) a zde (pdf, 140 kB). Originální texty v anglickém jazyce označené SCT/26/2 Industrial Design Law and Practice - Draft Articles a SCT/26/3 Industrial Design Law and Practice - Draft regulations doplněné o komentáře sekretariátu WIPO k jednotlivým ustanovením článků a prováděcího předpisu jsou k dispozici zde.

Připomínky, návrhy, komentáře, dotazy nebo žádosti o další informace směřujte na adresu: lcelisova@upv.cz, tel. 220 383 437.

Datum poslední aktualizace – 11.01.2012 09:17