Úřad průmyslového vlastnictví

Společné prohlášení o ztvárnění nových druhů ochranných známek


V zájmu usnadnění provedení nové Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, a posílení jejího dopadu na harmonizaci, úřad EUIPO a úřady duševního vlastnictví členských států zpracovaly dokument, jehož snahou je poskytnout souhrnné informace o druzích ochranných známek, jejich definicích a způsobech ztvárnění. Cílem této spolupráce je usnadnit předlegislativní sbližování a pomoci tak při implementaci nové směrnice o ochranných známkách se záměrem zlepšit právní jistotu, předvídatelnost a přístupnost pro uživatele.

Úřad průmyslového vlastnictví upozorňuje, že nové druhy ochranných známek, kterých se týká toto Společné prohlášení a jež budou zápisuschopné v důsledku zrušení požadavku na grafické ztvárnění ochranných známek, mohou být u Úřadu podávány až po provedení nové směrnice o ochranných známkách, tj. po nabytí účinnosti novelizace zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaný termín účinnosti novelizace zákona je leden 2019.

Celý dokument (pdf, 648 kB)

Přehled akceptovaných elektronických formátů (pdf, 98 kB)

Datum poslední aktualizace – 03.12.2018 10:18