Úřad průmyslového vlastnictví

Metodické pokyny – ochranné známky


ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY (pdf, 380 kB)

Metodické pokyny nejsou právním předpisem, jde o text popisující doporučenou a zobecněnou metodiku postupu, nelze z nich vyvozovat jakékoli povinnosti ani oprávnění. Řízení před Úřadem probíhá podle platných právních předpisů.

Datum poslední aktualizace – 13.11.2018 09:57