Úřad průmyslového vlastnictví

Fórum k nové právní úpravě


Případné návrhy, popřípadě podněty na úpravu návrhů, zasílejte, prosím, na adresu ebiskupova@upv.cz

Datum poslední aktualizace – 25.04.2017 09:26