Úřad průmyslového vlastnictví

Národní


V této sekci je umístěno právní vymezení ochrany průmyslového vlastnictví v České Republice na národní úrovni. Jsou zde jednak sekce, kde je možné nalézt zákony, vyhlášky České Republiky včetně souvisejících právních předpisů. Ale také dřívější právní úravu a návrhy nových právních předpisů.

Datum poslední aktualizace – 25.04.2017 09:25