Úřad průmyslového vlastnictví

Visegrádský patentový institut (VPI)


Česká republika je smluvní stranou Dohody o Visegrádském patentovém institutu (VPI) (pdf, 1,8 MB)

Dohoda mezi VPI a WIPO o působení VPI jakožto orgánu pro mezinárodní rešerši a orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum ve smyslu PCT (pdf, 34 kB)

Datum poslední aktualizace – 25.07.2018 15:51