Úřad průmyslového vlastnictví

Mezinárodní smlouvy spravované WIPO


Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (pdf, 263 kB)
podepsaná ve Stockholmu dne 14.7.1967, změněná dne 2.10.1979 (vyhl. č. 69/1975 Sb. ve znění vyhl č. 80/1985 Sb.)

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva) (pdf, 275 kB)
ze dne 20.3.1883, revidovaná v Bruselu dne 14.12.1900, ve Washingtonu dne 2.6.1911, ve Haagu dne 6.11.1925, v Londýně dne 2.6.1934, v Lisabonu dne 31.10.1958 a ve Stockholmu dne 14.7.1967 a změněná dne 2.10.1979 (vyhl. č. 64/1967 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb.)

Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží (pdf, 207 kB)
ze dne 14.4.1891, revidovaná ve Washingtonu dne 2.6.1911, v Haagu dne 6.11.1925, v Londýně 2.6.1934 a v Lisabonu dne 31.10.1958 (vyhl č. 64/1963 Sb.)

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (pdf, 262 kB)
ze dne 14.4.1891, revidovaná v Bruselu dne 14.12.1900, ve Washingtonu dne 2.6.1911, v Haagu dne 6.11.1925, v Londýně dne 2.6.1934, v Nice dne 15.6.1957 a ve Stockholmu dne 14.7.1967 a změněná v roce 1979 (vyhl. č. 65/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 78/1985 Sb.)

Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (pdf, 264 kB)
sjednaný v Madridu dne 27.6.1989 (sděl. č. 248/1996 Sb.)

Změna Protokolu k Madridské dohodě  o mezinárodním zápisu ochranných známek - čl. 9 sexies (pdf,  77,6 kB)

Smlouva o známkovém právu (TLT) (pdf, 158 kB)
sjednaná v Ženevě dne 27.10.1994 (sděl. č. 199/1996 Sb.)

Smlouva o patentové spolupráci (PCT) (pdf, 1,1 MB)
přijatá ve Washingtonu dne 19.6.1970, změněná dne 28.9.1979, dne 3.2.1984 a dne 3.10.2001 (sděl. č. 296/1991 Sb. ve znění pozdějších změn).

Prováděcí předpis ke Smlouvě o patentové spolupráci (PCT) (pdf, 683 kB)
sděl. fed. min. zahr. věcí č. 296/1991Sb., ve znění pozdějších změn (úplné znění platné od 1. července 2010)

Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu (pdf, 284 kB)
ze dne 31.10.1958, revidovaná ve Stockholmu dne 14.7.1967, změnněná dne 28.9.1979 (vyhl. č. 67/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 79/1985 Sb.)

Prováděcí řád k Lisabonské dohodě (pdf, 198 kB)
Znění platné od 1.4.2002

Ženevský akt Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních a Prováděcí řád k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (pdf, 906 kB)
přijaté dne 20. května 2015 diplomatickou konferencí v Ženevě 
(Česká republika není smluvní stranou)
(Smlouva zatím nevstoupila v platnost)

Společný prováděcí řád k Lisabonské dohodě o ochraně označení původu a jejich mezinárodním zápisu a k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních, přijatý v Ženevě 11. října 2017 (pdf, 307 kB)

Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (pdf, 62,9 kB)
ze dne 15.6.1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14.7.1967 a v Ženevě dne 13.5.1977, změněná dne 2.10.1979 (vyhl. č. 118/1979 Sb., ve znění vyhl. č. 77/1985 Sb.)

Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového třídění (pdf, 107 kB)
přijatá na Budapešťské diplomatické konferenci dne 28.4.1979, změněná v roce 1980 (vyhl. č. 212/1989 Sb.)

Štrasburská dohoda o mezinárodním patentovém třídění (pdf, 66 kB)
ze dne 24.3.1971, změněná dne 28.9.1979 (vyhl. č. 110/1978 Sb., ve znění vyhl. č. 86/1985 Sb.)

Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů (pdf, 351 kB)
podepsaná v Locarnu dne 8.10.1968 a změněná dne 28.9.1979 (vyhl.č. 28/1981 Sb., ve znění vyhl.č. 85/1985 Sb.)

Haagská dohoda o mezinárodním přihlašování průmyslových vzorů a modelů (pdf, 116 kB)
ze dne 6.11.1925, revidovaná v Londýně dne 2.6.1934 a v Haagu dne 28.11.1960 (Česká republika není smluvní stranou)

Ženevský akt Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů (pdf,  259 kB)
přijatý v Ženevě dne 2.7.1999 (Česká republika není smluvní stranou) a
Prováděcí řád k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů (pdf, 269 kB)

Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek (pdf, 110 kB)
přijatá ve Vídni dne 12.6.1973 a doplněná dne 1.10.1985 (Česká republika není smluvní stranou)

Smlouva o ochraně duševního vlastnictví u integrovaných obvodů (pdf, 112 kB)
přijatá ve Washingtonu dne 26.5.1989 (dosud nevstoupila v platnost)

Smlouva o patentovém právu (PLT) (pdf, 182 kB)
přijatá v Ženevě dne 1.6.2000 (Česká republika není smluvní stranou)

Singapurská smlouva o známkovém právu (STLT) (pdf, 118 kB)
přijatá diplomatickou konferencí v Singapuru dne 28. března 2006 (Česká republika není smluvní stranou)

Prováděcí řád k Singapurské smlouvě o známkovém právu (pdf, 96,1 kB)
přijatý v Singapuru dne 28. března 2006, změněný dne 29. září 2010  

Datum poslední aktualizace – 25.09.2019 08:28