Úřad průmyslového vlastnictví

Průmyslové vzory v Evropské unii


  • Nařízení č. 6/2002 - o průmyslovém vzoru Společenství (pdf, 446kB)
  • Nařízení č. 1891/2006 (pdf, 45 kB) kterým se mění nařízení (ES) č. 6/2002 a (ES) č. 40/94, aby bylo zohledněno přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů
  • Nařízení č. 2245/2002 - prováděcí nařízení (pdf, 457 kB)
  • Nařízení č. 876/2007 (pdf, 54 kB) Nařízení Komise (ES) č. 876/2007 ze dne 24. července 2007, kterým se v návaznosti na přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů mění nařízení (ES) č. 2245/2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o (průmyslových)vzorech Společenství (1).
  • Nařízení č. 2246/2002 - poplatky (pdf, 256 kB)
  • Nařízení č. 877/2007 (pdf, 48 kB) Nařízení Komise (ES) č. 877/2007 ze dne 24. července 2007, kterým se v návaznosti na přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů mění nařízení (ES) č. 2246/2002 týkající se poplatků placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).
  • Rozhodnutí Rady 2006/954/ESkterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů, přijatému v Ženevě dne 2. července 1999 (včetně plného znění Ženevského aktu)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/71/ES ze dne 13. října 1998 o právní ochraně(průmyslových) vzorů (pdf, 458 kB)

Datum poslední aktualizace – 04.10.2018 10:53