Úřad průmyslového vlastnictví

Označení původu a zeměpisná označení Společenství


ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY A POTRAVINY


 VÍNA

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007
     
  • Nařízení Komise č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů (pdf 657 kB)

 LIHOVINY

 

Datum poslední aktualizace – 13.01.2016 16:51