Úřad průmyslového vlastnictví

EU


V této sekci jsou umístěny právní předpisy týkající se ochrany průmyslového vlastnictví v České Republice na úrovni EU, a to zejména ochranných známek a průmyslových vzorů, označení původu a zeměpisných označení, dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin. V sekci je umístěn i odkaz na EUR-Lex – portál EK umožňující přístup k právu EU.

Datum poslední aktualizace – 25.04.2017 09:30