Úřad průmyslového vlastnictví

Nabídka a programy


Jsou jednou z hlavních činností Institutu. Jedná se především o jednodenní semináře a školení, zaměřené na aktuální problematiku průmyslového práva. Výjimečně mohou být tyto vzdělávací formy vícedenní.

 

Aktuální nabídka:

Semináře:
22.2. - Seminář: Úvod do problematiky prumyslových práv (pdf, 759 kB)
7.3. - Seminář: Označení původu a zeměpisná označení (pdf, 798 kB)
28.3. - Seminář: Technická rešení – vynález / užitný vzor (pdf, 752 kB)

E-learningové kurzy:
 
Vítejte ve světě průmyslového vlastnictví (určeno základním a středním školám) NOVÉ!! 

 

Následující moduly jsou založeny na materiálech poskytnutých Evropským patentovým úřadem (EPO). Byly přeloženy Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky se svolením EPO. Originály jsou k dispozici na stránkách EPO ( www.epo.org ).

Espacenet - volně přístupné patentové databáze a profesionální zdroje

Patentovatelnost vynálezů realizovaných počítačem dle Evropského patentového úřadu - Modul I

Patentovatelnost vynálezů realizovaných počítačem dle Evropského patentového úřadu - Modul II

 

Datum poslední aktualizace – 25.01.2018 13:22