Úřad průmyslového vlastnictví

Nabídka a programy


Jsou jednou z hlavních činností Institutu. Jedná se především o jednodenní semináře a školení, zaměřené na aktuální problematiku průmyslového práva. Výjimečně mohou být tyto vzdělávací formy vícedenní.

 

Aktuální nabídka:

Semináře:
29.3.- Seminář: Označení původu a zeměpisná označení (pdf, 270 kB)
12.4.- Seminář: Databáze ochranných známek (pdf, 810 kB)
19.4.- Seminář: Databáze patentu a užitných vzoru ÚPV a úvod do databáze Espacenet (pdf, 735 kB)
3.5.- Seminář: Databáze Espacenet (pdf, 740 kB)

E-learningové kurzy:
 
Vítejte ve světě průmyslového vlastnictví (určeno základním a středním školám) NOVÉ!! 

 

Následující moduly jsou založeny na materiálech poskytnutých Evropským patentovým úřadem (EPO). Byly přeloženy Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky se svolením EPO. Originály jsou k dispozici na stránkách EPO ( www.epo.org ).

Espacenet - volně přístupné patentové databáze a profesionální zdroje

Patentovatelnost vynálezů realizovaných počítačem dle Evropského patentového úřadu - Modul I

Patentovatelnost vynálezů realizovaných počítačem dle Evropského patentového úřadu - Modul II

 

Datum poslední aktualizace – 22.03.2017 09:20