Úřad průmyslového vlastnictví

Kontakty na představené/vedoucí oddělení Úřadu průmyslového vlastnictví


Útvar – funkce Jméno Telefon E-mail
Předseda Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D. 
CV
 (pdf, 151 kB)
220383228
Oddělení Kancelář úřadu      
vedoucí Ing. Josef Dvornák 
CV
 (pdf, 140 kB)
220383311
Odbor patentový      
ředitelka Ing. Eva Schneiderová, Ph.D. 
CV
  (pdf, 140 kB)
220383456
vedoucí oddělení průzkumu chemie Ing. Alena Fojtíková 220383412
vedoucí oddělení průzkumu strojní a
elektro
Ing. Ladislav Havel
CV
 (pdf, 140 kB)
220383465
vedoucí oddělení průzkumu technologií Ing. Václav Převrátil
CV
 (pdf, 176 kB)
220383439
vedoucí oddělení průmyslových vzorů Ing. Jiří Sedláček
CV
 (pdf, 163 kB)
220383437
Odbor ochranných známek      
ředitelka JUDr. Iva Koutná  
CV
  (pdf, 179 kB)
220383258
vedoucí oddělení ochranných známek I Mgr. Michala Krýslová 220383305
vedoucí oddělení ochranných známek II Mgr. Silvie Götzová 220383289
vedoucí oddělení ochranných známek III Mgr. Radka Stupková 220383254
Odbor patentových informací       
ředitel a představitel vedení pro
Integrovaný systém řízení
Ing. Miroslav Paclík, Ph.D. 
CV
  (pdf, 139 kB)
220383205
vedoucí oddělení vstupního a
poplatkového
Mgr. Naděžda Klíčová 220383139
vedoucí oddělení patentových fondů Ing. Eva Křováková 220383222
vedoucí oddělení Institutu průmyslově
právní výchovy
PhDr. Jana Engelová Pavková 220383184
vedoucí oddělení analýz Mgr. Ing. Michal Verner 220383149
vedoucí oddělení rešerší Mgr. Hana Churáčková, Ph.D. 220383430
vedoucí oddělení elektronizace Mgr. Pavel Kilian 220383117
Odbor mezinárodní      
ředitelka JUDr. Světlana Kopecká 
CV
  (pdf, 165 kB)
220383327
vedoucí oddělení mezinárodního I JUDr. Marcela Hujerová 220383312
Odbor administrativní      
ředitel Ing. Vladimír Kloz, MSc., MBA 
CV
  (pdf, 138 kB)
220383346
vedoucí oddělení rejstříků Ing. Jan Mrva 220383521
vedoucí oddělení licencí JUDr. Jana Hlavsová 220383475
Odbor ekonomický       
ředitel Ing. Luděk Churáček 
CV
  (pdf, 145 kB)
220383340
vedoucí oddělení finančního Ing. Zuzana Bělohradská 220383503
vedoucí oddělení technických služeb Jaroslav Pánek 220383233
Oddělení rozklady I.      
vedoucí oddělení Rozklady I Ing. Jiří Heller
CV
 (pdf, 141 kB)
220383208
Oddělení rozklady II.      
vedoucí oddělení Rozklady II Mgr. Markéta Kloučková
CV
 (pdf, 144 kB)
220383211
Oddělení rozklady III.      
vedoucí oddělení Rozklady III Mgr. Zuzana de Korver 220383201
Oddělení sporných řízení      
vedoucí oddělení sporných řízení Ing. Iveta Matajová
CV
 (pdf, 177 kB)
220383321
Oddělení právní      
zástup vedoucího oddělení právního JUDr. Eva Biskupová 220383315

 

Datum poslední aktualizace – 22.02.2017 09:39