Úřad průmyslového vlastnictví

Boj proti korupci


Podrobné informace týkající se boje proti korupci najdete na internetových stránkách www.korupce.cz.

Podrobné informace k Akčnímu plánu boje s korupcí na rok 2015 a Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017 najdete zde.

Vaše podezření na korupční jednání související s činností Úřadu průmyslového vlastnictví můžete také oznámit na protikorupční e-mail Úřadu: korupce@upv.cz

Informace k úkolu z Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016 - poradní orgány (pdf, 117 kB)

 

Související dokumenty:

Interní protikorupční program Úřadu průmyslového vlastnictví  (s účinností od 31. 3. 2017) (pdf, 422 kB)

Pravidla etiky státních zaměstnanců (pdf, 61 kB)      

Datum poslední aktualizace – 31.03.2017 12:43