Úřad průmyslového vlastnictví

Změny Společného prováděcího řádu k Madridské dohodě a Protokolu k této dohodě


Dnem 1. listopadu 2017 vstupují v platnost změny pravidel 3, 9, 18ter, 22, 24, 25, 27, 32 a nové pravidlo 23bis Společného prováděcího řádu k Madridské dohodě a Protokolu k této dohodě, přijaté Shromážděním Madridské unie na jeho 49. zasedání (5.-14. října 2015) a 50. zasedání (3.-11. 2016) v Ženevě.

Přijaté změny (pdf, 211 kB)

http://www.wipo.int/madrid/en/