Úřad průmyslového vlastnictví

Změny pravidel Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci (PCT)


Změny Prováděcího předpisu k PCT vstupující v platnost 1. 7. 2017 byly zveřejněny ve Sbírce mezinárodních smluv dne 5. června 2017 Sděleními Ministerstva zahr. věcí č. 34/2017 a č. 35/2017.

Změny Prováděcího předpisu k PCT vstupující v platnost 1. 7. 2017 přijaté 14. října 2015 (pdf, 3,2 MB)
Změny Prováděcího předpisu k PCT vstupující v platnost 1. 7. 2017 přijaté 11. října 2016 (pdf, 1,0 MB)