Úřad průmyslového vlastnictví

Oznámení o změnách Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů


- Rozhodnutí správní rady ze dne 14. prosince 2016 pozměňující pravidla 51 a 162 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování Evropských patentů (CA/D 17/16)

Dne 1. ledna 2017 vstupuje v platnost výše uvedené rozhodnutí pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů (EPC), které přijala Správní rada Evropské patentové organizace (EPO) dne 14. prosince 2016. Rozhodnutí obsahuje změnu pravidla 51 Úmluvy o udělování evropských patentů (EPC), na jejímž základě je jednoznačně stanoveno, že považování evropské patentové přihlášky za vzatou zpět z důvodu nezaplacení udržovacího poplatku a příplatku vzniká až po uplynutí šestiměsíční poshověcí lhůty. Dále obsahuje změnu pravidla 162 odst. 2 EPC, kterou je explicitně určeno, že poplatky za nároky, tj. poplatky za šestnáctý a každý další nárok, se platí za nároky doplněné podle pravidla 161 EPC, které mají být základem řízení o udělení evropského patentu.

Anglické znění výše uvedeného rozhodnutí CA/D 17/16 (pdf, 9 kB), jeho český překlad (pdf, 129 kB).


- Rozhodnutí správní rady ze dne 30. června 2016 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování Evropských patentů (CA/D 6/16)

Od roku 2017 nastává organizační změna stížnostních senátů Evropského patentového úřadu, která má posílit jejich nezávislost, v podobě ustavení nové funkce prezidenta útvaru stížnostních senátů a jeho jmenování správní radou EPO v prosinci 2016 včetně jmenování nového výboru stížnostních senátů. Uvedené organizační změny byly formálně umožněny výše uvedeným rozhodnutím správní rady EPO pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování Evropských patentů (CA/D 6/16) ze dne 30. června 2016.

Anglické znění výše uvedeného rozhodnutí CA/D 6/16 (pdf, 20 kB), jeho český překlad (pdf, 157 kB).